Přihlášení     Košík 0 Kč

Doprava a platba

Doprava 

Doprava je zajištěna převážně vlastními vozidly dodavatele a nebo v případě potřeby kurýrní službou. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u každého výrobku. Upozorňujeme, že tyto dodací lhůty jsou POUZE ORIENTAČNÍ - vzhledem k šíři nabízeného sortimentu NELZE garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené případné PRODLOUŽENÍ publikované dodací lhůty.

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím http://www.dl-sklo.cz determinují obchodní vztahy mezi provozovatelem e-shopu jako dodavatelem a zákazníkem na straně druhé, jejichž předmětem je dodávka zboží či služeb dle výběru na http://www.dl-sklo.cz

 

Platba 

Platbu je možné realizovat buď v hotovosti nejpozději při převzetí zboží, nebo bankovním převodem předem na účet dodavatele. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny, případně zaplacením první splátky ve splátkovém režimu. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši určené ustanovením § 369 obchodního zákoníku.

 

Lhůty dodání zboží

Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství zboží od 2 dnů do 8 týdnů od zaslání a potvrzení objednávky.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 

Ceník služeb

Naše interiérové dveře s rámem dodávané v bezpečném balení , jsou zabalené do tvrdého kartonu a připraveny na montáž. Sada je vždy kompletní.

Nabízíme Vám kompletní služby, od zaměření u Vás, přes montáž, osazení, až po konečné začištění. V případě, že se rozhodnete pro naše služby a dveře a zárubně budou určeny do bytových prostor, bude pro Vás celková cena dveříí nižší ještě o 6% než uvedené ceny, tzn. pouze s 15% DPH. Ceny montážních prací uvedených v tabulce jsou již s 15% DPH.

CENA vč. 15% DPH

Popis služeb  amontážních prací - ZDARMA

Konzultace a vypracování cenové nabídky - ZDARMA

Konzultace a zaměření stavebních otvorů u Vás - ZDARMA

  •  započítáváme pouze cestovné 3,- Kč/km.
  •  při realizaci zakázky nad 30.000,- Kč,

Vám cestovné od konečné ceny odečteme.

POZOR! PŘI OBJEDNÁVCE ZBOŽÍ VÁŽÍCÍ NAD 5KG ZADÁVEJTE VLASTNÍ ODVOZ NEBO ODVOZ NAŠÍ FIRMOU DLE KM

Ceník montáží

Počet dveří   Cena montáže    ks s obložkou
1 1500 Kč 1 KS
2 1000 Kč 1 KS
3  800 Kč 1 KS
4 a více  650 Kč 1 KS